“நாயை திருமணம் செய்த பெண்” ஆண்கள் மீது நம்பிக்கையில்லை..! 221வது DATING தோல்வியை தொடர்ந்து விபரீதம்

“நாயை திருமணம் செய்த பெண்” ஆண்கள் மீது நம்பிக்கையில்லை..! 221வது DATING தோல்வியை தொடர்ந்து விபரீதம்

September 21, 2021 Off By admin

இங்கிலாந்தின் கிழக்கு எஸ்காட் பகுதியை சேர்ந்த 49 வயதுடைய எலிசபெத் ஹோட் என்ற பிரபல மாடல். இவருக்கு முன்பிருந்தே ஆண்கள் மீது அதிகமான வெறுப்பு இருந்துள்ளது. 221வது DATING தோல்வியை தொடர்ந்து தான் வளர்த்து வரும் செல்லப்பிராணியான லோகன் என்ற நாயை திருமணம் செய்ய போவதாக அறிவித்துள்ளார்.

#England | #Dog | #Marriage | #Dating

Yakult description-
Company Website –
https://www.yakult.co.in/
Where to Buy Yakult –
https://www.yakult.co.in/retail.php

For Details –
Call 044-43216262 or
Mail – manikandan.k@yakult.co.in
(from Monday to Saturday 9 AM to 5 PM)
About Yakult –
Yakult is a Probiotic Fermented Milk Drink, which contains Unique Bacteria Called LcS.
Probiotics are beneficial micro-organisms which are good for your health, especially for your digestive system and immunity.
LcS help to increase the number of beneficial bacteria and decrease the number of harmful bacteria in your body, thus help you enjoy your life.

DAMU’S Happy Foods for Happy Times

Episode 1: https://youtu.be/6HSbizHgXVE
Episode 2: https://youtu.be/VpqakxwM394
Episode 3 : https://youtu.be/BsuMqpMie2c

Subscribe – https://goo.gl/oMHseY We will work harder to generate better content. Thank you for your support.

BEHINDWOODS INFORMING TEN CRORE PEOPLE
For Advertisement Inquires – Whatsapp +91 8925421644
Click here to advertise: https://goo.gl/a3MgeB

Reviews & News, go to http://www.behindwoods.com/

Video contains promotional content, Behindwoods shall not be liable for any direct, indirect or consequential losses arising out of the contents of the ad. Therefore, use of information from the ad is at viewer’s own risk.

For more videos, interviews ↷
Behindwoods TV ▶ https://www.youtube.com/c/behindwoodstv
Behindwoods Air ▶ https://www.youtube.com/c/behindwoodsair
Behindwoods Ice ▶ https://www.youtube.com/c/behindwoodsice
Behindwoods Ash ▶ https://www.youtube.com/c/behindwoodsash
Behindwoods Gold ▶ https://www.youtube.com/c/behindwoodsgold
Behindwoods TV Max ▶
https://youtube.com/channel/UCgBgmpLPPGbDkReJPUw7lIQ
Behindwoods Walt ▶ https://www.youtube.com/channel/UCHr6g5M32kY4ya25fHHlCPQ
Behindwoods Om ▶ https://www.youtube.com/channel/UCcv9wetXyV6s3azXtOX4I-Q